İstanbul Kültür Üniversitesi

Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Tanıtımı

İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesine bulunan fakülteler;  Fen Edebiyat Fakültesi,Eğitim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi olmaktadır.Üniversitenin önlisans eğitimi veren kurumları ise Adalet Meslek Yüksek Okulu ve Meslek Yüksekokulu olmaktadır. 

İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerinin %80’ninden fazlası üniversitenin sağlamış olduğu burslardan faydalanmaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesi’nin sağlamış olduğu bursların içerisinde ilk tercih bursu, WeAccept bursu, YSK Başarı bursu, Yüksek lisansa ücretsiz devam bursu, isteğe bağlı İngilizce hazırlık programı indirimi, akademik başarı bursu, ihtiyaç bursu, sporda başarı indirimi,çift anadal yandal avantajı, milli sporcu bursu ebeveynlerin mesleklerine ya da kardeş eğitimine göre indirimler, Kültür Koleji Mezun indirimleri, İstanbul Kültür Üniversitesi mezun indirimi ve şehit ve gazi çocukları için burslar bulunmaktadır.

İStanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerini spor ve sosyal faaliyetler alanında desteklerken aynı zamanda mezun olduktan sonra iş hayatına daha iyi bir atılım yapmak için mezun mentorluğu, kariyer ve yaşam koçluğu gibi  avantajları da sağlamaktadır. 

Üniversite Özellikleri

Kuruluş Yılı:
Öğrenci Sayısı:
Yabancı Öğrenci Sayısı:
Akademisyen Sayısı:
Laboratuvar Sayısı:
Yurt Kapasitesi:
Öğrenci Kulübü Sayısı:
Spor Tesisi Sayısı:
Spor Takımı Sayısı:
Sosyal Medya Linkleri:
1997
14500
-
416
-
-
-
-
-

İstanbul Kültür Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

‰PNG


IHDR¯¯¼L~GPLTEGpLõõõÖÖÖïïïùùùõõõôôôø÷÷ùùùûûûâââëëëåååêêêÿÿÿÿšššÿ˜ŸŸÞÞÞš™™Ý88‘¨¨•££555¡’’÷¨¨¨ÿÎμ»»è))WWWcccÿ Á°°°ÎXXÑÓÓQ¾xx¿__Õ®ÂØtRNSL
!ERROR! A4 -> Formula Error: An unexpected error occurred
IDATxÚÕëZâ0†z¤@KKŠ ‘E¼ÿËÛ´Pzš$3iŠîì®»úÃ}ýžd2™L&OO­?ôÓt˜éÓêõ¼QÿéïÙp`1FÛž4Ív
Çìy‡zl1҉ĵÙý:ë¨ç¸RÖÚ0¿¨óÈ2𬹹NïW‡*°9òàÑ´Ç´1×?¶o“Öf?Jä¡éNô˜ÑûŸhAÜ×JÛ9±¥›6#öºò Ƥ³.Ö½¡3éÌ\K;nÏtiÆø¿÷6(tJ
Üoí®ŸòÉúµs71¤àî·InÛ¤Œ{åV]“ÔM§ÚÝr/‘áæ¼aÇÀê¸Ó›—¸âæ¼/;-p3ànÁK¶ºÃ]O›vÌq ^ŸÜëÂI¶M{;ÝpK¼4`›°M²ZG³¹ºU^°‹Ž/”˜á²Ã·ÌKTØ@æÙF.qªm*ƾp*pk¼$`Çk´ñ ÌÞ˸U^¢Â–湶ßHq¼`Ìœ´SwSíóÒv¥CxH¼³ó¬aû—*.ÀKvô-³sÕ2ÜóG
·ÉKSX²lôðƒa÷þ]1`ìrx)ÀîPÏh`c÷–íÆy)ÀŽ–ÑNµS™€‹ òR€|C¶W;•4äárô¥»íWŠÙ1µ”¤ *Ÿ#ô¥›šÂœ¯{ÄøZþ§/˜øô‘“mÿvµùíÿõ¿ÓÏ>ç /W_°Ój!¾¯j§—<Ó·Åœ¨/Ø·ðeÅ"|Êq™m× ²¾x`G]ÞRÌpºãn¶ëXA_40÷ m´#»E6ß¹#Kq}ÑÀŽ²¼ëÏÜÖó0ô/kf)nÀÕ×ñ"›#åªõ#Ì]²ÌYÄp¹¼¾˜ ì¨øÞý®b'ÿ;ý+ R\U}‘Àö¾´±©ÆWþ{3=¥Žló¶Îp•õE›äÈ¡±›`øש´ÒìR3p¯6½ã¶Ð< 9³óî}×´·¾(`‡8Û€ŸhöÝq[é‹®Ì8Ùl;n·°ý¾ m©/¸”ŒÙò©¶iØ)
0¼!ŠWl ‡’‹sX¢xìÇBðJír8ð’NsïaÉ9†×÷%ÀÎ;|N7®â
3\$oø…ó¤ƒývd»‡cú±ôíÕP¼W\o~ OBí¾BòÿjÙA•œ÷¦.^ߥ8_2¡ÙþØ[–ŽFðæ¸h}³æ[ 1¶Å!NÝnéh)/ó Ë›‡Æ껈EÀ†Ì›q<Ãí»Ëx \¼¾q ¾-qŽ®Œ·¤.Eß@<z_N:ÚÇñ¢RpAÐWl
½ï°}qò#ä½{º¾`GªCÉóÙ¬”ŽòVÔ¥òr]þtÛ¡z6!àeê.˸T^p6áLä¹ÛüTªø¼å©¦ÄËp܃Ø3Hxê*ðr€{°{ØOå¸|Þ†º*¼00sýæ—gà™p=ÍáÔUâájÌ9qóêªñBÀàÎÎEéPa«f~â
A\5^Øh¿àT›B’?/W‘· ìöëî㸼<\UÞ0sÀ¦".ÀËÅUæ­Ûã*/o¯†ãåâªóÖ½êr•mO!Š÷P‹ôðÖ€òÍÛ/3^å~b.nÞ*p¯Ä+-ªE«uÞÕ²Þ
p‰Ü«mNü¼x}üò‡o;Þ2pÁ;Ë”²Ú¯éI°xÈ|»ï}㩼xèáþ슻¶¡ñ‚>b½¨ãVx’yNÙίHÿÐÅzÜÀ­ò¦Ä@ÅÓ!Äê«9Þiâ2ÿ[Yß’isÛ ×7Ÿ Üb}«àÚ^-Þ&Ý;8†Cn¼é‰×Ü4g]‹Ï‚i‹øŒ ¬Ÿ­ñY=þe#ì7#µý¦ßˆ×Íø×«Ç ”B=B¬¾°Â(ÞŸ…7Ý_Œ÷o¡0_R^0ù³ËRŒ›î7B‚Ùñ­iGäþæŸ&VNê–bÜä¶@äó^O—Hò}UàÅb<¼‘7;"‚àKˆó©5àå%”ÀÍÜ¿æÏ àZº’¯Ž#ùf÷”Ž‚otyÜӹ²ó€*ðâGÊûIÔ½–[{6§²°ÏÒ½
Êy óÀ±ôÄû§ÈNrîËÂJ#ðòèGˆÕ·
¸$/÷zŸ#<¿Xï ;¡õÉrÖ•”£Í{>TŽ—š£RnyÒ“‹¢µyÞ]/.~Èß .)îívƒ`Ey \=
8ýÙ#)îý€^PþÃc8DóÖ€_ ·\‹ð&­…(´g6ÇK y+“n±b»èFàôrAáNæ­ËÅêò5Ÿó¯ŸÕòN+Ã-UøInáp€hÞz´-‹%û³XDA qKwµdÅ¿œTU„Èëñp\úˆÃ­$Ê’Ààžîmãw‚d ·RðI¸¤W‰á‚½ãËq«W÷¤Õàç#°©;”êSQÀˆ† &±Úvk˜ú_90·VqØÕÇb`ĘŒigaÐo¾‰Q;vÕ}£§põ
žnñ…ë*Ý}Û¯›±ûJcy`\oKñ¦)TƒtÎÎ q¼
`.tu¹0μv‚ûC`dçSù*oÒ8õºM:
o‰ _êÅÝÞ„ƒîý7°ä:Æöå1ÛÜ•NÀ„ö–À›+ŒÅåÝ¢G^ÁsfïMat×#^[Oµk~½Ì§(ŒÆ5Z_ïžmš¤í‰ìbtO©Aûëó[âY3”ìÅâ::Ã$ès:žaowÛ#-½K’V
ß®„·™lÒÚ{°¨¼C×ÐÖ*h
Õ&­>B­¸öH_CÐ^åÀ\DGB· =ªŽµ™™ÖØn…ÔÂpkÙ9]¨Ç3`ÚÙ%SDeu±-ºœ.u·c”ö J6?LQ—ÐoLé™
”üð‹”ôwç”w@›@K>Á~~ÝÏè­W 1ü|†œàçYsá ©KïSk¶f¸ÀJGÁUèÉ®œáÖ€IêÚJMuIÀ¥ù8ƒb ŠºŠ=€[÷Ù.šfv=è“î|Íg¸Ó©VŠ}~øZ¤´;’¡$¿Ûª
;¥;xRLµ
0 ×iù
¥ûzÒÄM»‰t4±fФ#Z°ìÉcÌÕôr‡ç>·}s{¥Æ抦õA‰®Ÿë`âj~?©Û;:xå©×Ý»N7­™Ý
£³‡©FŽý_ …ÒNT3±kvýœ§‘Ø5‡OÝ›.
ë´™sk?óìG<¦V4[‰ìšÞÓ£MùÃ_x¾0÷oùÃßzò®òÀ4\4«å=ýcÌ’WCÓ7Y-ïO=$;ôLÇpÝrPÛNAÿÖë±õPy8ö½«
¼ÑP7è?æ”ï“Û}•›IEND®B`‚

İstanbul Kültür Üniversitesi Nerede?

İstanbul Kültür Üniversitesi Benzer Üniversiteler