Kimya Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar?

İçerik Rehberi

Kimya mühendisliği 4 yıllık fakat yabancı dil hazırlık programı ile birlikte 5 yılı bulabilen bir lisans programıdır. Üniversiteye giriş sınavlarından biri olan TYT ile birlikte AYT puanı da önem arz etmektedir. 

Teorik derslerden pratik laboratuvar uygulamalarına kadar geniş çaplı bir öğrenim olanağı sunan bu bölümün Türkiye’de gelişmesi yaklaşık 1900’lü yılların başında gerçekleşmiştir. Sanayi Devrimi’yle beraber ise dünyada üretime ve endüstriyel kimyasallara olan ilgi artmıştır. Sizler de mühendis gibi düşünebilen, sorunlara çözüm bulabilen, kimya alanına ilgili ve ihtiyaca göre ham maddeden değerli ürünler elde etmek ve ülkeye katkı sağlamak isteyen biriyseniz kimya mühendisliğine bir göz atmalısınız. Bizler de size kimya mühendisliği ile ilgili birkaç bilgiyi fikir edinmeniz açısından derledik.

Kimya Mühendisliği Nedir?

Kimya mühendisliği isminden de anlaşılacağı üzere kimya, biyoloji, matematik ve fizik gibi bilimleri kullanarak ham maddeleri güncel istek ve ihtiyaçlara uygun olarak çeşitli süreçler ve uygulamalar ile daha değerli ve kullanışlı hale getiren mühendislik dalına verilen isimdir. Bu süreçlerde kullanılan kimyasal ve fiziksel tüm işlemlere kimyasal süreç adı verilmektedir. Gerek laboratuvar ortamında gerekse üretilen ürünlerin pazarlanması kısmında kimya mühendislerine büyük bir pay düşmektedir.

Aslında birçok mühendisliğin yeterliliklerini bünyesinde barındıran kimya mühendisliği ve onun alt alanları ile tam da mühendislerin çözüm bulma ve yenilik üretme fikrine uygun olan işler yapılmaktadır. Yani aslına bakılırsa üretimin olduğu birçok yerde kimya mühendisine ihtiyaç vardır denebilir. Özellikle de gelişen teknoloji ile kaynakların korunması açısından yeni fikirlere ve çözümlere ihtiyaç olmaktadır.

Kimya Mühendisliği Ne İş Yapar?

Kimya mühendisleri ne iş yapar sorusuna gelirsek, malzemeleri iyi bir şekilde değerlendirerek yeni ürünler haline getirmek, canlı hücreleri veya enerjiyi kullanışlı ürünlere dönüştürmek, süreç tasarımları ve analizlerini yapmak ve güvenlik ve tehlike değerlendirmeleri yapmak olarak sıralanabilir. Aynı zamanda saflaştırma yöntemi belirlemek ve saflaştırma yapmak, zararlı atıkların çevreye zararının azaltılması veya bertaraf edilmesini sağlamak, yan ürünlerin değerlendirilmesini sağlamak, ürün maliyetini ve enerji tüketimini azaltmak gibi görevleri de bulunmaktadır. Tabii bu görevler bulunulan kurum ve meslek alt dalına göre değişiklik gösterebilmektedir. 

Mesela teflon üretimi, pancardan şeker eldesi, ham petrolün rafinelerde tüp gaz, benzin ve gaz yağına dönüştürülmesi ve bu süreçler gerçekleşirken oluşan atıkları da en iyi şekilde değerlendirmek veya sıfıra indirmek kimya mühendisinin görevleri ve amaçları arasında yer almaktadır.

Kimya mühendisi üretim sürecinde maddeler ile ilgili çeşitli reçeteler hazırlayarak denetim yapar, ekonomik olarak belirlenen üretimin nasıl yapılacağı ile ilgili plan yapar, üretimde kullanılacak cihazların, araç ve gereçlerin denetlemesini yapar ve raporlama yapar. Kimya mühendislerini; üretim mühendisi, saha satış mühendisi, ar-ge uzmanı ve araştırma ve laboratuvar mühendisi olarak da duyabilirsiniz.

Kimya Mühendisliği Maaşları 

Kariyer.net web sitesine göz atıldığında 393 kişinin paylaştığı verilere dayanarak kimya mühendisliği maaşlarının en düşük 5500 Türk lirası olduğu bilinmektedir. Aslında kimya mühendisleri birçok farklı sektörde iş bulabilmektedir. Bu yüzden özel sektör veya devletteki aldıkları maaşlar tabii ki değişiklik göstermektedir. Devlet kurumunda çalışan bir kimya mühendisi, ortalama 8000 Türk lirası maaş almaktadır. Bulunulan pozisyon, kurum, yabancı dil bilgisi, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti ve tecrübeye göre de artış görülebilmektedir.

Kimya Mühendisliği Dersleri 

Termodinamik, kütle ve enerji denklikleri, süreç tasarımı ve reaktör tasarımı, mühendislik ekonomisi, enerji ve kütle aktarımı, çevre kimyası, boya teknolojisi, teknik resim, polimer kimyası, organik kimya, petrokimyasal prosesler, ısı aktarımı, fizik, kimya mühendisliğine giriş, fizikokimya, kimya, matematik, akışkanlar mekaniği, kimyasal tepkime kinetiği, temel malzeme bilimi, modelleme ve optimizasyon ve ayırma işlemleri gibi derslerin yanı sıra öğrencinin ilgi alanına göre seçebileceği seçmeli dersler de kimya mühendisliğinin dersleri arasında yer almaktadır. Tabii bu dersler eğitim kurumuna göre de değişiklik göstermektedir.

Kimya Mühendisliği İş İmkanları

Kimya mühendisleri çalıştıkları kurum ve alana göre petrol mühendisi, enerji proses mühendisi veya yüzey işlemleri mühendisi gibi unvanlar da alabilmektedir. Bazı kimya mühendislerinin laboratuvarda çalışmasının yanı sıra bazıları saha dışında da çalışmayı tercih edebilir. Laboratuvarda küçük ölçekteki çalışmalar büyük ölçeğe taşınır, ekipman kalibrasyonu yapılır, deneyler yapılır ve süreç dizayn edilir; bu yüzden sabırlı olmak da önem teşkil etmektedir. Öte yandan işletme kısmında ise verimi etkilemeden hatta belki de artırarak maliyet ve süre kısaltmak için çalışmalar yapılır.

Kimya Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Kimya mühendisliği çalışma alanları oldukça geniş bir kategoriye ayrılmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz derslerden de anlayacağınız üzere  maddeyi işleme ve sonrasındaki süreç oldukça büyük bir süreçtir.  Kimya mühendisleri eczacılık, ilaç sektörü, çevre, tekstil, su ve atık yönetimi, nanoteknoloji, sağlık, enerji ve petrol sanayi, biyoteknoloji, yiyecek ve içecek alanlarında rahatlıkla iş bulabilir ve çalışabilirler. Mesela ilaç sektöründe süreçleri dizayn edip optimizasyonu sağlama, nanoteknolojide maddeyi atomlarına göre inceleyerek kırılmaya ve çizilmeye karşı yeni maddeler üretmeyi

Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da büyük kimya devi firmalar ve petrokimya endüstrilerinde iş bulunabilmektedir. İnsan kendini tanıyarak, yetkinliklerinin farkına vararak ve başarılı olduğu alana yönelerek gayet iyi işler bulabilir ve ilerleyebilir.

Aynı zamanda yeni mezunlar kendilerine bir şeyler katarak diğer kimya mühendislerinin önüne geçer ve daha çok iş imkanı yakalama fırsatına sahip olabilir. Mesela herkesin ısrarla öğrenmek gerektiğini savunduğu Microsoft Office programlarının yanı sıra birkaç bilgisayar programı da öğrencileri bir adım öne taşıyacaktır. Bunlardan ilki CHEMCAD denebilir. Bu bir kimya simülasyon yazılımıdır ve ilaç, kimyasal madde üretimi ve rafineri gibi alanlarda kullanılır ki bu da çevreci çalışmalara katkı sağlamaktadır. Bir diğeri ise MATLAB’tır. Matematiksel hesaplamaların daha hızlı bir şekilde yapılması, analiz,  görselleştirme ve simülasyon yapılması gibi alanlarda kullanılır.

Bunlara ek çeşitli yerlerde yapılacak olan stajlar ile kişisel gelişiminize, bölümünüze katkı sağlayabilir ve ilerde yönelmek istediğiniz alt alana karar verebilirsiniz. Ki bu da özgeçmişinizde yer alacağı için işverenlerin de dikkatini çekecektir.

Gönderiyi Paylaş:

Facebook
Twitter
WhatsApp

Yorum yapın